Edunvalvonta

Tehyn päätehtävä on edistää ja valvoa jäsenten ammatillisia, palkkauksellisia ja muita palvelussuhteeseen liittyviä etuja. Tehy on vahva vaikuttaja sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Se neuvottelee ja solmii työ- ja virkaehtosopimuksia, vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Valtakunnan tasolla Tehy ajaa jäsentensä etuja sekä itsenäisesti että keskusjärjestönsä STTK:n ja neuvottelujärjestöjen (Pardia ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN) kautta. Paikallisesti jäsentemme etuja ajavat työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosastojen vastuuhenkilöt.

Keskeisintä edunvalvonnassa ovat taloudellisen aseman parantamiseen, palkkaan, muihin palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat.

Niitä toteuttaakseen Tehy
♦ neuvottelee ja sopii virka- ja työehtosopimukset
♦ antaa ohjeita, neuvoja ja tulkintoja palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa
♦ hoitaa erimielisyydet, sopimusrikkomukset ja oikeudenkäynnit
♦ toimii työyhteisöjen, työsuojelun ja eläkejärjestelmien kehittämiseksi
♦ tapaa päättäjiä ja tekee aloitteita parantaakseen ammatissa toimimisen edellytyksiä
♦ tukee ja kouluttaa luottamustehtävissä toimivia, hankkii ja kokoaa tilasto- ja tutkimustietoa edunvalvontansa   tueksi.

Työpaikkojen ongelmatilanteissa jäsenten edunvalvontaa hoitaa jäsenten valitsema luottamusmies sekä ammattiosasto. Tehyllä on 15 aluetoimistoa joiden aluejako kattaa koko Suomen.
Keskustoimiston edunvalvontatoimiala vastaa valtakunnan tason neuvottelutoiminnasta.