Edunvalvonta

Tehyn päätehtävä on edistää ja valvoa jäsenten ammatillisia, palkkauksellisia ja muita palvelussuhteeseen liittyviä etuja. Tehy on vahva vaikuttaja sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Se neuvottelee ja solmii työ- ja virkaehtosopimuksia, vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

 Paikallisesti jäsentemme etuja ajavat työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosastojen vastuuhenkilöt. Keskeisintä edunvalvonnassa ovat taloudellisen aseman parantamiseen, palkkaan, muihin palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat.

Työpaikkojen ongelmatilanteissa jäsenten edunvalvontaa hoitaa jäsenten valitsema luottamusmies sekä ammattiosasto. 

PIRHA

https://ao366.tehy.fi/pirha/

Tälle sivustolle on kerätty tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen sen tehyläisille työntekijöille. Sivusto on laitettu alulle ja ylläpidetty entisen PSHP:n tehyläisten toimijoiden puolelta, mikä aluksi varmasti näkyy sisällöissä. 

Mikäli etsit tietoja hyvinvointialueesta asiakkaan/potilaan roolissa, löydät niitä Pirhan omilta internet-sivuilta www.pirha.fi.

Sivusto ei ole valmis ja täydentyy jatkuvasti.

 

 

 

ETELÄISEN LÄHIJOHTAMISALUEEN LUOTTAMUSMIEHET

HUOM! Enää ei ole ammattiosastokohtaista pääluottamusmiestä. Ota yhteyttä yksittäisissä jäsenasioissa maantieteellisen alueesi luottamusmieheen. Pääluottamusmies hoitaa koko lähijohtamisalueen edunvalvonnallisia asioita.

 

PLM

Mari Keronen 

mari.keronen@pirha.fi     0401336799

 

LM / VPLM

Anne Rikassaari (Valkeakoski, TAYS Valkeakoski, Akaa, Urjala, Vesilahti)

anne-mari.rikassaari@pirha.fi     0403356048

 

vlm

Tarja Aspholm-Saario (Valkeakoski, TAYS Valkeakoski, Akaa, Urjala, Vesilahti)

tarja.aspholm-saario@pirha.fi

 

LM

Iida Yli-Hietanen (Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen, Lempäälä)

iida.yli-hietanen@pirha.fi     0401295602

 

vlm

 

 

 

Palkkoihin yleiskorotus 1.6. alkaen, järjestelyeristä neuvotellaan vielä

1.6.2023

Työnantajan ja ammattijärjestöjen väliset neuvottelut kesäkuun palkankorotusten järjestelyerien jakamisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella ovat vielä kesken. Neuvotteluja on käyty toukokuun alusta alkaen miltei päivittäin. Tämä viikko on neuvotteluissa ollut niin sanottua laskentataukoa, jonka aikana työnantaja on pyrkinyt laskemaan kuinka paljon neuvotteluissa esillä olleilla ehdotuksilla olisi kustannusvaikutuksia.

Koska järjestelyeräneuvottelut ovat vielä kesken, eivät järjestelyeristä tulevat korotukset todennäköisesti ehdi vielä kesäkuun palkanmaksuun. Järjestelyeristä tulevat korotukset tulee työnantajan kuitenkin maksaa takautuvasti kesäkuusta alkaen niille, jotka järjestelyeristä palkankorotuksia saavat. Työnantajan tulee takautuvasti huomioida tältä osin vaikutukset myös mahdollisiin vuorolisiin, työkokemuslisiin, lomarahaan jne.

SOTE-sopimuksen soveltamisalalla järjestelyerien kokonaissuuruus on 3,4% työnantajan palkkasummasta. HYVTES:n soveltamisalalla järjestelyeriä on jaossa 2,9% palkkasummasta. Järjestelyerät ovat valtakunnallisesti sovittuja palkankorotuseriä, joiden kohdentamisesta ja jakamisesta neuvotellaan paikallisesti. Näiden paikallisten neuvottelujen jälkeen tiedetään millä periaatteilla järjestelyerän palkankorotukset kohdentuvat. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, päättää työnantaja erän jaosta huomioiden kuitenkin valtakunnansovittelijan sovintoratkaisun mukaiset reunaehdot.

Järjestelyerien lisäksi 1.6.2023 alkaen tulee maksuun kaikkia koskeva palkkojen yleiskorotus 2,2%. Myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan vastaavalla prosentilla. Yleiskorotuksen suuruus saattaa vielä järjestelyeräneuvottelujen kuluessa kasvaa hieman, mikäli osa järjestelyeristä ohjautuu maksettavaksi yleiskorotuksena. Yleiskorotus näkyy jo kesäkuun palkoissa vaikka järjestelyerien osalta neuvottelut vielä ovatkin kesken.

Edellä mainittujen lisäksi kesäkuun lopussa tulee maksuun kertapalkkio 467 euroa kaikille niille, joiden palvelussuhde Pirkanmaan hyvinvointialueelle on yhdenjaksoisesti voimassa 2.5.-31.5.2023 välisen ajan. Osa-aikaisille työntekijöille kertapalkkion suuruus määräytyy osa-aikaprosentin mukaan.

Lomaraha maksetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.